Uzman Fzt.Zekeriya KALKAN
Uzman Fzt.Zekeriya KALKAN
Yazarın Makaleleri
Aile Sağlığı Merkezlerinde İstihdam Edilecek Fizyoterapistlerin Rolü
 'Hastalıkla mücadele etmekten ziyade hastalıkların oluşmasını önleme”  ilkesi tüm dünyada kabul görmüş ve bu konuda ulusal mücadeleler ve projeler geliştirilmeye başlanmıştır. Bu projelerin temelinde koruyucu sağlık...
Hareketsizlik Sigara İçmekten Daha Tehlikeli!
İnsanlar teknolojinin gelişmediği eski çağlarda tüm işlerini kendi bedenlerini kullanarak yapmaktaydı. Genel üretimde ki insanın fiziksel aktivitesi 19. Yüzyılda %92 iken günümüzde bu oran %28 in altına düşmüştür. Yaşamış olduğumuz...
Teknoloji Sizi Hasta Etmeden Fizyoterapiste Danışınız!
Dünyada sağlığa değer veren toplumlar arasında maalesef Türkiye yer almamaktadır. Ülkemizde yapılan bir araştırmaya göre giyime harcanan para sağlığın korunmasına yönelik yapılan harcamalardan kat be kat daha fazladır. Türkiye'de...
Fizyoterapistler isyan etmek üzere!
Fizyoterapistler olarak mesleki yetki ve haklarımız konusunda 3. Dünya ülkesinde bile olmayan haksızlıklara maruz kaldığımızı her platformda dile getirdiğimiz halde, sağlık bakanlığının bu konuya duyarsız kalması bizlere üvey evlat muamelesi...
Aile Sağlığı Merkezlerinde Fizyoterapist İstihdamının Önemi
Ülkemizin yaşam şeklinin giderek sedanter bir hal alarak, hareketsiz bir toplum olma yolunda ilerlediği görülmektedir. Hareketsizliğe bağlı, primer olarak kas-iskelet sistemi sorunları ortaya çıkmakta ve buna bağlı olarak ilerleyen zamanlarda...
Fizyoterapistlerin yoğun bakım hizmetleri ve SGK
Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların yatış süreleri uzadıkça, hastaların kas egzersizleri ihtiyacı doğmaktadır. Yatak istirahatıyla beraber bir hafta gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde kaslar atrofiye uğrar (kas kitlesi azalır) ,...
Fizyoterapistlerin önüne hukuki olmayan engeller konuyor!
Fizyoterapistler olarak mesleki sorunlarımızın çözüme kavuşması amacıyla faaliyette bulunduğumuz her mücadelede önümüze 'hukuki olmayan, mevcut yasal düzenlemelere aykırı ifadelerle engeller” çıkarılmaktadır. Fizyoterapistlerin...
Fizyoterapistler mesleğini icra edemiyor!
Ülkemizde bulunan yaklaşık 10 bin fizyoterapist, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi mesleğini icra etmek istiyor. Ancak olumsuz sağlık politikaları nedeniyle fizyoterapistler hem mesleklerini icra etme konusunda hem de istihdam alanında ciddi...